Gemeenten en Clubbier
Clubbier helpt wethouders om lokale sportclubs te ondersteunen

U denkt als sportwethouder graag mee met de sportverenigingen in uw gemeente. Over de aanleg van velden, het accommodatiebeheer, maar ook over de vitaliteit van de sportclubs. Clubbier.nl helpt u daar heel graag bij, en komt samen met u in het geweer voor een betere drankeninkoopdeal voor alle sportclubs binnen uw gemeente.

Wij komen graag de voordelen van een collectieve aanpak presenteren, als uw gemeente voor haar sportclubs een bijeenkomst organiseert. Met zo'n meeting geeft u aan een voortrekkersrol te willen spelen en mee te willen denken over de versterking van de financiële positie van de lokale sportclubs in uw gemeente.


Meld hieronder vrijblijvend uw gemeente aan, dan bellen wij u eerst even.