Condities voor deelname
Besparing - kosten = winst!

Voorwaarden:

Om een soepele en lucratieve werking van het collectief te kunnen garanderen zijn er enkele voorwaarden aan uw deelname verbonden:

 • Een commitment van tenminste één kalenderjaar aan het collectief. 
 • Vrije status. Uw club kent  geen brouwerijverplichting. Dit blijft zo, ook bij deelname aan het collectief!
 • Uw club moet circa 20 hl of meer tapbier per jaar inkopen.
 • Clubbier.nl werkt exclusief met AB Inbev.  Bekend van de biermerken, Jupiler en Hertog Jan. 
 • Bereidheid om uw huidige inkoopgegevens te verstrekken teneinde een goede inschatting van uw besparing te kunnen maken.
 • Bij een tussentijdse uittreding uit het collectief vindt geen restitutie plaats. 
 • Opzeggen per kalenderjaar, met twee maanden opzegtermijn.
 • Er geldt een incentive voor clubs die andere deelnemers aandragen bij het collectief.
 • Een gratis welkomstpakket bij toetreding tot het collectief. 

Kosten:

Hoewel deelname vooral veel besparing oplevert, zitten er ook kosten aan verbonden. Clubbier.nl kent een drie-traps kostenplaatje voor haar deelnemers:

 1. Elke deelnemer betaalt een éénmalige instapfee van  €250,00. Dit geld wordt gebruikt ten behoeve van het collectief.
 2. Elke deelnemer draagt maandelijks een service fee af van €15,00 per maand. Jaarlijks dus een bedrag van €180,00.
 3. Er geldt een commissie ter grootte van 15% van de jaarbesparing ten opzichte van het lopende contract bij instap in het collectief.
 • (NB: Genoemde bedragen zijn exclusief btw.)

Deelname garandeert een geweldige besparing op uw bierinkoop. De kosten bedragen slechts een klein deel van uw besparing. En, door een actief wervingsbeleid naar nieuwe deelnemers wordt een consistente groei van het collectief nagestreefd. Daarmee dus ook een stijging van uw besparing!