Hoe werkt Clubbier
Inkopen volgens een aloude opzet


Het voordeel van collectief bier inkopen begrijpt iedereen. Maar hoe pak je dat dan aan? Dat doet Clubbier.nl voor u en wij zorgen via de brouwerij ook voor continuïteit. U krijgt collectief steeds de hoogste mogelijke korting die u individueel nooit zult krijgen.

Clubbier.nl heeft met 5 tot 10 clubs een eerste regionaal 'basiscollectief' gevormd door de hectoliters van de deelnemers bij elkaar op te tellen. Uiteindelijk zal een ;landelijk netwerk worden uitgerold. Uw korting wordt dus gebaseerd op het gezamenlijke jaarvolume van het hele collectief. Elke club kan hierdoor jaarlijks enkele honderden tot zelfs duizenden euro's besparen. En, het is voor een club al lucratief om mee te doen vanaf zo'n 20 hectoliter per jaar.

Uw korting is een combinatie van sponsorkortingen, een af-factuur korting, en een gestaffelde totaal volumekorting. Overigens zijn uw gegevens voor de andere deelnemers aan het collectief afgeschermd, en, als u dat prefereert, dan kan uw club zelfs geheel anoniem deelnemen.

En dat was het dan? Nou nee, integendeel, want nu begint het eigenlijk pas. Clubbier.nl benadert steeds nieuwe sportclubs om bij uw collectief in te stappen. Door de stijging van het gezamenlijke biervolume, stijgt de staffelkorting voor het hele collectief ook automatisch . Minder met meer dus.

Overigens sluit uw club gewoon een overeenkomst met AB Inbev. Daar gaat Clubbier.nl niet tussen zitten. Maar, in deze overeenkomst staan uiteraard wèl de kortingen vermeld die Clubbier voor u heeft bedongen. En uw overeenkomst kent géén brouwerijverplichting en de variabele staffelkorting waar u recht op heeft, krijgt u ieder jaar opnieuw via Clubbier.nl uitgekeerd.