Hoe werkt Clubbier
Inkopen volgens een aloude opzet


Het voordeel van collectief bier inkopen begrijpt iedereen. Maar hoe pak je dat dan aan? Dat doet Clubbier.nl voor u en wij zorgen via de brouwerij ook voor continuïteit. U krijgt collectief steeds de hoogste mogelijke korting die u individueel nooit zult krijgen.

Clubbier.nl vormt met 5 tot 15 clubs een regionaal 'basiscollectief' door de hectoliters van de deelnemers bij elkaar op te tellen. Uw korting wordt dus gebaseerd op het gezamenlijke jaarvolume van een collectief. Elke club kan hierdoor jaarlijks honderden tot duizenden euro's besparen. En het is al lucratief om mee te doen vanaf zo'n 20 hectoliter per jaar.

Uw korting is een combinatie van een sponsorbedrag, een af-factuur korting en een gestaffelde volumekorting. Uw gegevens zijn voor de andere deelnemers aan het collectief altijd afgeschermd en als u dat echt wilt, dan kan uw club zelfs anoniem deelnemen.

En dat was het? Nou nee, integendeel, want nu begint het eigenlijk pas. Clubbier.nl benadert steeds nieuwe sportclubs om bij uw collectief in te stappen. Door de stijging van het gezamenlijke biervolume, stijgt de staffelkorting voor het hele collectief ook automatisch . Minder met meer dus.

Overigens sluit uw club gewoon een overeenkomst met AB Inbev. Daar gaat Clubbier.nl niet tussen zitten. Maar, in deze overeenkomst staan uiteraard wèl de kortingen vermeld die Clubbier voor u heeft bedongen. En uw overeenkomst kent géén brouwerijverplichting en de variabele staffelkorting waar u recht op heeft, krijgt u ieder jaar opnieuw via Clubbier.nl uitgekeerd.